Mesures senzilles per la reducció del soroll a les habitacions

Algunes bones pràctiques han estat la posada en marxa de campanyes informatives a dins dels centres, que ha aconseguit disminuir de manera considerable el soroll a les plantes d’hospitalització, abaixar el volum de dispositius electrònics, parlar en veu baixa o canviar els horaris de reposició de material als magatzems, que han permès millorar el confort dels usuaris.


Responsable de la bona pràctica

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Font de la bona pràctica

Publicador de la bona pràctica

Descripció

Diversos estudis vinculen el soroll durant el descans amb la hipertensió i la malaltia cardiovascular i coronària, amb problemes en la funció immunitària i hormonal, amb dèficits d’atenció i de memòria, i amb alteracions de l’estat d’ànim. També s’ha observat que la disminució de la intensitat sonora nocturna als hospitals permet reduir l’administració de sedants als pacients. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que a les habitacions dels hospitals no es passi dels 30 o 40 decibels, un nivell equivalent al d’una sala de biblioteca o al d’una conversa en veu baixa. La realitat és que molt sovint se superen aquests nivells als hospitals. De fet, les alarmes de molts equipaments mèdics poden superar els 80 decibels, que és el nivell d’intensitat sonora d’un tren en marxa.

Poques reclamacions

Tot i així, el nombre de reclamacions sobre soroll no arriba al 0,2% del total de les queixes registrades als hospitals de l’ICS. L’any 2016, es van rebre catorze reclamacions per problemes de soroll excessiu. D’altra banda, al darrer estudi PLAENSA de satisfacció sobre atenció hospitalària amb internament, realitzat l’any 2015 pel Servei Català de la Salut (CatSalut), recull un índex de satisfacció del 84,5% respecte a la percepció de tranquil·litat per descansar a la nit. Hi ha experts que afirmen que les interrupcions del son a causa del soroll no impliquen una reducció de la satisfacció, perquè els pacients creuen que són necessàries clínicament.

Objectivar la qüestió

Davant la percepció que el soroll a l’hospital és un problema que els pacients viuen en silenci, diversos centres de l’ICS han volgut objectivar aquesta qüestió a través de la celebració de reunions amb usuaris i professionals, i la realització de mesures sonomètriques. El mes de juliol de 2016, a partir de la publicació en un diari comarcal d’una carta d’un usuari que es queixava del soroll al centre, la Unitat d’Atenció al Ciutadà de l’Hospital Universitari de Bellvitge va organitzar un grup de discussió amb pacients i familiars que havien presentat una reclamació sobre aquest assumpte per identificar-hi oportunitats de millora. Poc després, van convocar una trobada amb professionals de diferents categories per abordar el tema. Les conclusions de les dues sessions van ser similars. Tant els pacients com els professionals tenien la percepció que el silenci és fonamental per millorar el descans i la recuperació dels pacients, i que l’hospital podia reduir força la intensitat sonora a les àrees assistencials canviant rutines i hàbits dels professionals. Tot seguit, van realitzar setze mesures de la intensitat sonora en espais identificats pels professionals mateixos com a sorollosos, en horaris diferents, amb una durada de quinze minuts per cada avaluació. El valor mínim va ser de 58,6 decibels (equivalent al so que provoca una aglomeració de gent) i el màxim, de 69 decibels (el soroll que fa una aspiradora en marxa), xifres força superiors a les recomanacions de l’OMS. A partir de les conclusions de les reunions, l’Hospital de Bellvitge ha dissenyat la campanya Hospital sense soroll, que es basa en el canvi d’hàbits dels professionals i en la col·locació de cartells i altres elements visuals que serveixin per reduir la intensitat acústica. Aquestes mesures s’estan implantant actualment.  

Font d’informació: CAP Cappont [Internet]. Els hospitals de l’ICS aposten per reduir el soroll a les habitacions; 03 de març de 2017 [consultat 29 agost 2018]. Disponible a: https://cappontics.wordpress.com/2017/03/03/els-hospitals-de-lics-aposten-per-reduir-el-soroll-a-les-habitacions/

 

Necessitats

  • Millorar la qualitat de l’estada dels pacients.
  • Conscienciar als professionals i acompanyants de la importància de reduir el soroll.
  • Garantir el descans dels pacients hospitalitzats.

Resultats

Satisfacció clients. La reducció del soroll dóna lloc a una millora en el descans dels pacients hospitalitzats

Àmbits de gestió

Generar valor per als clients

Any

2017

Preu

Sense especificarPublicada el 8 set. 2018Comentaris


Inicia sessió per comentar.


Estem preparant l'arxiu de la bona pràctica de gestió. En pocs segons, el podràs descarregar

SupportersCol·laboradors